OBS: Denne hjemmeside er en del af www.hugohein.eu

Fakta om kajpladser og "husbåde" i Christianshavns Kanal

Foranlediget af debatten i Politiken primo 2009, der i forskelllige artikler har linket denne hjemmeside.
Eks. på artikel: Bortviste husbåde bliver politisk sag - Politiken.dk

Der er nedenfor redegjort for, at det ikke var "Forpagteren" der forlangte husbådene bådene "bortvist" til fordel for et projekt med fire moderne
75 fods "Bondway Live'aboard Yachts EX-II" med reserveret kajplads, P-plads og div. tilslutninger i Christianshavns Kanal..!Da det bl.a. p.g.a. debatten i Politiken kom for dagen at kajen ikke var beregnet til "husbåde", men kun til Lystbåde, blev
projektet med de fire sejlende  "Bondway husbåde" den 23.1.2009  slettet på hugohein.eu - ligesom vi opsagde samarbejdet med "Bondway Yacht Europa A/S".Eksisterende forhold 2008/2009
Fire b
åde er opsagt til flytning senest 1. Oktober 2008.Kajstrækningen i Trangravens Marina med de fire opsagte både, set fra hjørnet og hen til husbåden "Brandsø",
der har dispensation, og er fortøjet langs en ponton med en jolle uden på. I
nderst husbåden "Sandtrans" u/motor.
Yderst "Neerlandia", der er sejlklar med motor. Den ligger nu på Holmen til salg på tredie år for kr. 3.200.000: Link
De to andre er "Birta af Kastaholm", og "M/S Viking" der blev præsenteret som værende husbåde i TV-Lorry, den 25. og 26.1.2008.Baggrunden for opsigelse af de fire både
By & Havn har flere gange påpeget over for Trangravens Marina (TM), at kaj 587 i kanalen kun må anvendes
til lystfartøjer, og skriftligt meddelt TM, at de fire både ved kaj 587 ikke kan betragtes som lystfartøjer.

Alle fire både blev derfor i overensstemmelse hermed opsagt med varsel iflg. deres kontrakter, hvilket primo februar 2009
er fuldt dokumenteret af TM over for Slots- og Ejendomsstyrelsen, som ejer kajstrækningen.

Se senste artikel fra 20.4.2009 i Politiken: http://politiken.dk/indland/article692458.ece

Tre ministre siger god for sagsforløbet..!
Folketingsmedlem Frank Aaen (EL) har tre gange forgæves prøvet at rokke ved fakta med minister-spørgsmål gennem
Folketingets Trafik- og
Boligudvalg (ikke medlem):
Se svar til Trafikudvalget fra Transportminister Lars Barfoed, 11. februar 2009: Link
Se svar til Tafikudvalget fra Finansminister Lars Lykke Rasmussen, 20. februar 2009: Link
Og igen - svar til Boligudvalget fra fra Finansminister Claus Hjort Frederiksen, 21. april 2009: Link


Debat på et forkert grundlag:
Projektet og opsigelsen af de fire husbåde har afstedkommet flere e-mails til undertegnede og en omfattende debat i "Politiken", hvor næstformanden
for  "Aktiv Havn", kendte politikere som Ritt Bjerregåd, Claus Bondam og Morten Kabel m.fl. kommer "husbådene" til hjælp. Netop de "husbåde", der ikke
må ligge i Christianshavns Kanal iflg. Lokalplanen for området. Eks.på artikel: http://politiken.dk/indland/article637026.ece

Hele kanalen er omfattet af fredning som vist i "Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2001 om husbåde" - Link
Det fremgår, at der på omtalte kajstrækning (se kort herunder) kun må henligge "lystbåde". og "at der først kan placeres husbåde i Christianshavns Kanal,
når fredningsforholdene er afklaret..!
Kun ca. fem af de nuværende husbåde i kanalen har fået en dispensation fra fredningen..!

Debatten er derfor lidt af et et paradoks -ude af trit med ovennævnte kommuneplan-tillæg,
hvorfra jeg viser disse to kort.

    


fra side 22                                                                                   fra side 26


Mail fra Overborgmester Ritt Bjerregaard
I en mail til undertegnede, den 6. februar 2009 fra Overborgmester Ritt Bjerregaard om "Kommuneplan 2005" oplyses det bl.a.

"Du har ret i, at vi har igangsat arbejdet med et nyt fredningsforslag. I disse dage afsluttes den indledende høring af de berørte
parter og interessenter, og et kommunalt forslag til ny fredning vil indebære mulighed for husbåde, da vi jo med kommuneplanen
har tilkendegivet, at vi går ind for denne mulighed".

Så der er måske håb forude..!


Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2001 om husbåde
Nedenstående kort fra 2005, er vist første gang på side 49, og nu fire år senere er der måske håb forude for husbådsfolket, hvis et sådant
"kommunalt forslag" bliver vedtaget, selv om der måske kan gå lang tid med at ændre fredningsbestemmelserne..!
Fra side 49:
"Der kan først placeres husbåde i Christianshavns Kanal, når fredningsforholdene er afklaret"

Fra side 48:

Kajstrækning 23-24: Her kan placeres op til 6 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv.
Bådene må højst være 26
m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 25-26: Her kan placeres op til 6 husbåde, der højst må være
26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 27-28, 29-30, 31-32 og 33-34: Her kan placeres op til 16 husbåde.
De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på
langs af kajen

Kajstrækning 35-36: Her kan placeres op til 8 husbåde,
der højst må være
26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 37-38: Her kan placeres op til 4 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede
serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 7,0 m høje og skal ligge på langs af kajen

..........


Kommuneplan 2005
Ser vi på indholdet af "Kommuneplan 2005", som iflg. Ritt Bjerregaard er "gældende plangrundlag", så optræder det selv samme kort igen, denne gang på side 39,
og teksten til højre for kortet er fra side 38, hvor det gentages:
"Der kan først placeres husbåde i Christianshavns Kanal, når fredningsforholdene er afklaret",
og endvidere: "
at der kun må anvendes fartøjer, som oprindeligt er bygget til sejlads"
 

Fra side 38:

Kajstrækning 1-2, 3-4 og 5-6: Her kan placeres husbåde, når miljøfor-holdene giver mulighed for det.
De må
højst være 30 m lange og 7,0 m høje.

Ved strækningerne 1-2 og 5-6 skal husbådene placeres ved flydende eller faste broer.

Ved strækning 3-4 kan husbådene placeres vinkelret på kajen.

Kajstrækning 7-8: Her kan placeres husbåde,
der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Område 9: Her kan placeres op til 20 husbåde i lystbådehavnen, når miljøforholdene giver mulighed for det. De må højst være 30 m lange og 7,0 m høje.

Kajstrækning 10-11: Her kan placeres op til 22 husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje. De skal placeres ved flydende eller faste broer, hvor der også skal være plads til lystbåde.

Kajstrækning 12-13 og 14-15: Her kan placeres husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 16-17, 18-19 og 20-21: Her kan placeres husbåde, der skal ligge på langs af kajen. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.

Christianshavn
Område 22: "Trangravens Marina"
Her kan placeres op til 6 husbåde i lystbådehavnen.´Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.

Kajstrækning 23-24: Her kan placeres op til 6 husbåde. Anvendelsen kan også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 25-26: Her kan placeres op til 6 husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 27-28, 29-30, 31-32 og 33-34: Her kan placeres op til 16 husbåde. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 35-36: Her kan placeres op til 8 husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 37-38: Her kan placeres op til 4 husbåde. Anvendelsen kan også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30 m lange og 7,0 m høje  og skal ligge på langs af kajen.

Opdateret, den 24. August 2009

Home: www.hugohein.eu