Skonnert "Nanne"


Build 1929 Fano Denmark, LOA 19.00 meter, Beam 5 meter, Draft 2.0 meter - BRT 39
Engelsk ejer, Dansk Register og flag.


total.masts.JPG (41907 bytes)

 

Delvist restaureret med henblik pa Sofartsstyrelsen godkendelse som sejlforende
skonnert/fragtskib med max. 12 overnattende passagerer i Worl Wide fart.
Det er ogsa hensigten at drive skibet, som charterskib med 8 passagerer i nordeuropaisk fart.
Skal indrettes med 8 kojer i 3 kamre, salon med kabys samt toilet foran maskinrummet.
Agten for makinrum er (tomt) lukaf for besatning. Der er indtil nu investeret ca. DKK 1.5 mio i projektet:


total.aft.pressenning.jpg (77409 bytes)
 

Nyt kølsvin, bjælkevager, midter og agterruf (tag lagges i august). 70% af dæksbjælker og dæk er fornyet.
Bagbord side har faet 7 (af i alt 15) øverste planker fornyet midtskibs, hvor det var nødvendigt.
Styrbords forreste 2 øverste planker er fornyet, samt 5. øverste planke midtskibs.aft.deck.JPG (92713 bytes)


De nye planker er tykkere end de eksisterende. Spanter og støtter - ca. 15 styk - ved nye bordplanker er nye.
Pa skrog henstår i bagbord side midtskibs de 4 øverste planker - ca. 40 m. Planker i hakken - ca. 30 m - skal fornyes
samtidig med den midterste lønningsstøtte i hækken.


fore.deck.JPG (79314 bytes)

Skandæk skal fornyes i styrbord side og agter, hvor planken skal skiftes.

Ruframmer er eg, sider og nedgangskappe i mahogni.
Tag i fyr. Skylight i fordæk er i mahogni. Bagbords løning er ny eg.


ruf.no.roof.jpg (49489 bytes)

ruf.with.roof.jpg (54182 bytes)total.land.600.JPG (76017 bytes)


Undermaster er lakeret og isat med et stagt til hver side. Wire til staende rig er pa lager
ligsom topstanger, klyverbomme, peterbom, et hydraulisk ankerspil, Refleksovn og en masse andre dele.

Maskinen er en DAF 615, 6 liter, 6 cyl., 125 HK med turbo. 
Hovedrenoveret i Neksø i 1997, faktura haves, udtaget af en fiskekutter ved ophugning i 1998,
drifttimer ca. 4000, blev købt med gear og skruetøj i 1999 og ilagt i "Nanne" i 2000.
Skruen er en 3 bladet Hundested VP6. Gearet er et twindisc MG506 med bak.

Der blev da lavet nyt fundament med spildbakke, lyddæmpertank, skruetøj med stavnrør blev renoveret
og blade skaret ned/i form, bundstokke blev efter Søfartsstyrelsen anbefaling samlet med et stort beslag,
i hvilket stævnrøret blev monteret.

Tankmålere monteret pa hver 1000 l af de 2 epoxycoatede dieseltanke, der blev lagt i skibet.
Lænsebrond med oliefalde samt fa lænseror med ventiler blev også konstrueret. Der er ingen pumper.
Maskininstallation i 2000 : 275.000,- DKK.
 

Skibet er tomt foran maskinen - bortset fra de to løse 800 l galvaniserede ferskvandstanke.


sejltegning.jpg (44657 bytes)


June 2006 - deck grinded and oiled

deck.aft.june.2006.jpg (91931 bytes)   
deck.fore.june.2006.jpg (103223 bytes)