Designskitse til en "Fjordcruiser"
Et rummeligt skib, man både kan sejle og bo i..!

Design Sketch for a "Fjord Cruiser"
A spacious ship, you can both sail and live in..!

Kan bygges i aluminium, skibsstål eller glasfiber..
Nederste dæk er på 67 m2. Dækshuset 37 m2, Fordæk og overdækket agterdæk 30 m2 - ialt 134 m2
Leveret med CE-certificat som færdigt skib, eller som semi'byg med eller uden maskiner.


Can be built in aluminum, steel or fiberglass..
Lower deck is 67 m2. Deckhouse is 37 m2. Front deck and the covered aft deck 30 m2 - a total of 134 m2
To be delivered with CE certificate as a ready to sail vessel or as semi build with or witout engines
En stor motorbåd, der kan ligge på en 5-meter plads i enhver lystbådehavn, hvor man de fleste steder ser rødt ved ordet "husbåd"...!

A large motor boat that fits in a 5-meter berth in any marina, where square house boats are not welcome.


Båden er 14,95 meter lang, 4,60 meter bred, og kan derfor sejles af alle, der har et duelighedsbevis eller den nødvendige erfaring.
Skal man sejle med et skib, der har en skroglængde på over 15 meter, kræves det, at man først består en Yachtskipper III eksamen.
Dækshuset rummer 37 m2 (se plantegning herunder). Alle komponenter er "Ikea standard", så alle bygningshåndværkere eller handymænd kan aptere båden.
Ved evt. levering som semi'byg, kan verbygningningen stå nede i skroget under landtransport fra værftet. Efter levering løftes den op på plads og boltes til dækket.
Alle vinduer og koøjer (tre lags thermo) monteres indefra i overbygning og skrog.

The boat is 14.95 meters long, 4.60 meters wide and can be operated by anyone who has a certificate of competence or the necessary experience.
Should you sail in a ship with a hull length of over 15 meters, it requires that you get a Yacht Skipper III certificate.
The deck houses offers 37 m2 (see floor plan below). All components are "Ikea standard", so all builders or handymen can easily finish the  boat.
If delivered as semi build, the deck house can stand down in the hull when transported from the yard. To be lifted it up into place and bolted to the deck.
All windows and portholes (two-layer thermo) are mounted from inside.Forskibets runding kan evt. følge faconen på Piet Hein's super-elipse. Dette er dog ikke vist her.
Der er gjort plads til montering af solpaneler på ruftaget, ligesom der i agterstavnen er plads til en varmepumpe unit (ikke vist).
Landgangslejderen (ca. 210 cm lang) er monteret fast på agterdækket, og svinges op til lodret position under sejlads. Ståhøjden i dækshuset er på 210 cm

The bow curve might follow the shape of Mr Piet Hein's super-ellipse. This is not shown here.
There are room for installation of solar panels on the cabin top, just as the aft section is to accommodate a heat pump unit (not shown).
The boarding ramp (about 210 cm long) on the aft deck is swung up to a vertical position during sailing. Headroom in the deckhouse is 210 cm.
side.new.jpg (74941 bytes)


Leveres med sail-drev-motor/motorer og ror. Der er plads i motorrummet til to dieselmotorer og generator, inverter, water maker etc.

Alle elinstallationer er tænkt som værende 220 volt, suppleret med solceller på ruftaget og et 12 eller 24 volt anlæg til brug under sejlads
Opvarmning med varmepumpe (ude-del er integreret i skroget på agterdækket

Supplied with sail drive engine/engines and rudders. There is room in the engine compartment for two diesel engines and space
for: Generator, Inverter, Water maker etc..

All electrical installations are to be 220 volts, supplemented by solar panels on the cabin top and a 12 or 24 volt systems for light and navigation.
Heating with heat pump (outdoor part integrated into the hull on the aft deck.
 

Motor/Engine installtion, eks.: LINKmain.deck.tekst.jpg (39258 bytes)

HOVEDDÆK
Ca. 67 m2 dæksareal med overdækket agterdæk, evt. med skydetag og lejder til terrasse på ruftaget. Dækshusets areal er på (9.65 x 3.80 meter) ialt 37 m2.
Ruftaget går helt i borde langs sidedækket, der er ca. 40 cm bredt, så man kan komme rundt og pudse vinduerne.
Styregrej og navigationsinstrumenter i styrbord side af dækshuset - foran kabyssen. Og evt. kontor m.v. i bagbord side.
Dækshuset er disponeret med sofagruppe, spisebord og bar ved kabyssen. Plads til reoler og ekstra arbejdsbord langs med trappen.
Dørene er trukket lidt ind i dækshuset, da for- og agtersiden skråner (se tegningen


Main deck
67 m2 deck area incl. the covered aft deck with sliding roof and a ladder to the cabin top. Deck house is (9.65 x 3.80 meters) total of 37 m2.
The Cabin top is 4.60 meters wide.
The side decks are 40 cm wide, so you can get around and clean the windows.
Room for steering and navigation instruments is in the starboard side of the deckhouse - in front of the galley. Office space in port front side.
The deck house has a sofa, dining table and bar aft of at the galley. Space for storage furniture along the stairs to the lower deck
The doors are pulled slightly into the deckhouse, as the fore and aft side slopes (see the drawing)
lower.deck.new.jpg (53295 bytes)

NEDERSTE DÆK
Læg mærke til placeringen af de fire trim-tanke på hver ca. 1500 liter vand, der giver en god stabilitet og mulighed for,
med et simpelt pumpe-fordelingssystem, at holde båden absolut vandret under forskellige belastninger.

Der er to andre tanke på 2 x 1200 liter under de 1 meter brede køjer i de to kahytter agter, og under dobbeltkøjen for (2 x 2 meter) ca. 2.800 liter.
I servicerummet ved trappen er der plads til vaskemaskine, tørretumbler og masser af skabsplads.
Nederste dæk med en ståhøjde på 205 cm ligger ca. 50-60 cm under vandlinien, hvilket gør at båden kan holdes på en max højde på ca. 3.8 meter.
Der er to vandtætte skodder. Et mod maskinrummet og et i forskibet

Lower deck
Notice the location of the four trim tanks, each with approx. 1500 liters of water which gives a good stability and the opportunity, via a simple pump-
distribution system to keep the boat absolutely horizontal under different loads..

There are two tanks 2 x 1200 liters under the wide berths in the two aft cabins and under the double bunk fore (size 2 x 2 meters) ca. 2.800 liters
In the service room and along the stairs there is space for washing machine, dryer and plenty of storage space.
The lower deck with a standing height of 205 cm is about. 50-60 cm below the waterline, so the boat can be kept to a max height of approx. 3.8 meters.
There are two water tight bulk heads. To the engine room aft and to the store room foreDenne designskitse er baseret på indtryk fra alle de bo'ombord skibe og både, jeg gennem snart 20 år har været på besøg i.
Et forsøg på at udtænke et rummeligt og praktisk skib, man både kan sejle med og bo i, og som kan ligge på en 5-meter plads i næsten enhver havn.

This design sketch is based on impressions from all the live abord boats i have visited during the last 20 years.
A spacious and convenient ship, you can both sail and live in - and it fits in a 5-meter wide berth in almost any port.
m.v.h.
Hugo Hein

Opdateret, Juli 2010

........................................

Max possible amount and room for Ballst

I have tried to calculate how muck concreete ballst is needed to get the boat 120 cm (or more) down in the water, 28 m3 - 61.6 ton
 The space under the water line with a draft of 120 cm is approx 66 m3

Concrete ballast 28 m3 - 61.6 ton, The hull etc. is estimated to 10 ton, Deckhouse and engines 2 ton = Displacement 73.6 ton
Plus the four water and ballast tanks - each 1.5 tons - total 6 ton. Plus 2 x 1200 ltr grey water tanks aft. Plus a 2.800 ltr. black water in front. Total 5.2 ton

As I am not a ships constructet the above is only a gestimate..!

Best regards
HUgo Hein