Sejldrev baseret på Hyundai Diesel Motor mariniseret hos Vetus Holland

65 HK Kr. 87.300 x 2 = Kr. 174.600
80 HK Kr. 95.900 x 2 = Kr. 191.800


vetus.saildrive.jpg (62063 bytes)