"Arctic Janus" - Certificates----------------------------------------

---------------------------------------------


--------------------------------------------

Ovenstående er kun gældende ved World Wide sejlads, som "Arctic Janus" we godkendt til..!

Ved Kystfart  1 ubefaren skibsassistent.
1 Skibsfører: Kystskipper med sønæringsbevis - 12 måners sejltid  -  1 Styrmand: Kystskipper med bevis som styrmand af 4. grad.
Ved kystfart kræves kun 1 matros (ubefaren skibsassisten). En af de to sidst nævnte skal have et duelighedsbevis i motorpasning.

Med eksamen som kystskipper får man bevis som styrmand af 4. grad og kan sejle som styrmand i skibe op til 500 BT (bruttoton).
Efter 12 måneders farts-tid som styrmand får man sønæringsbevis som kystskipper med ret til at føre skibe på op til 500 BT i kystfart. .


------------------------------------------
Der er i 2009 udstedt en ny udvidet arktisk farts-tilladelse vedr. sejlads på Grønland, så langt mord på
som til Thule..! Skibet var i 2008 nord for polarcirklen på en TV-ekspedition til JanMaien og Svalbard.

-------------------------------------

-------------------------

 
----------------Resten af skibets omfattende dokumentations materiale, tilsyndsbog m.v. befinder sig ombord.

Opdateret 21. juni 2009