M/S "H. V. RAVN"
Det kuldsejlede kulturskibs-projektet i Frederikssund.                                                                 
 

Sagaen om H. V. Ravn -kort fortalt:

Folk i "Styregruppen" med åbenlyse gode politiske forbindelser incl. Niels Sømand Petersen, en borgmester og en person, der fremtræder som værende tilknyttet
Søfartsstyrelsen, tilbød i foråret 2009 kommunen et "grydeklart kulturskib". Oplægget af 5.5.2009 var skrevet på Mangor & Nagel's brevpapir.
De får allerede den 7.5.09 gratis havneplads, bliver indstillet til at modtage kr. 50.000 i jubilæumspenge, kr. 120.000 i driftstilskud, og tilladelse til café-
og restaurationsdrift i strid med havnereglementet, men de "glemte" bare at fortælle, at skibet blev tilbageholdt (busted) af Søfartsstyrelsen i 2007,
og derfor ikke kunne eller måtte bruges til noget som helst.
Kontrakten af 6.7.2009 med Kommunen om kajplads: - Specielt punkt 4:  "skibet skal til stadighed være sejldygtigt". Den blev dog aldrig underskrevet.


Skibet har således, siden 28.6.09 ligget oplagt i Frederikssund Havn i strid med havnereglementet. Det blev den 10.7.09 lukket af Søfartsstyrelsen, der indgav
en politianmeldelse for sejlads uden certifikater og for arrangementer afholdt af Styregruppen med borgmesteren i spidsen ombord i havnen. Det skete "pudsigt
nok" dagen efter at "Sømanden" og Hr. Nolsøe fra "Ravnens venner" havde været til møde i Styrelsen..! Se ankomsten på Web-TV fra kommunens hjemmeside:
LINK

H.V. Ravn er kendt bevaringsværdig som "sejlende skib", men Styregruppens oprindelige plan var at nedklasse det til "pram/lægter", for at det kunne fungere
som såkaldt "kulturskib", hvilket betyder at skruen (og måske også aksel og maskine) først skal demonteres - til stor sorg for alle ship'lovers. I Styregruppens
oplæg er der også budgetteret med de kr. 750.000 som skulle tilbagebetales til Skibsbevaringsfonden ved en nedklasning, og de penge kunne ikke skaffes.
Men gik den, så gik den..!

Styregruppen oplyste i ansøgningen til kommunen en købspris på kr. 1.6 mio, men ejerne har medio Juli sagt nej til et bud på kr. 2.230.000 fra
helt anden side, så mange undrede sig med god grund over, hvad der egentligt foregik..!
Kommunen havde bevilget gratis kajplads uden først at tjekke skibets mgl. certifikater, der hvis de ellers var i orden kun tillod 12 personer at opholde
sig ombord ud over besætningen, hvilket på forhånd gjorde det ubrugeligt som kulturskib, dertil kommer at den indvending aptering er totalt vandskadet og skal
renoveres for ca. 3-4 mio kroner.

Påbud
E
jerselskabet "HVR ApS" fik den 18.9.09 besked fra Kommunen om at fjerne skibet fra havnen. Var det mon fordi lokalvalget stod for døren ?
Skibet slap for at betale ca. kr. 31.000 i havnepenge for perioden 28.6. til 20.10.09 selv om det aldrig har opfyldt Styregruppens gyldne løfter.
Forvaltningen og Borgmesteren, der er top'figur i Styregruppen, var tavse herom, selv om flere havde skrevet og spurgt til det..!

Artikel i Frederiksborg Amts Avis, 14.10.2009: "H. V. Ravn skal slæbes til Hundested for at ligge i vinterhi, men skibet kommer tilbage til Frederikssund". LINK

Finalen
Slæbebåden "Buller" fra Hundested hiver af med H.V. Ravn, den 20.10.09 til stor lettelse for beboerne og alle dem, der iflg. en afstemning i Lokalavisen
heller ikke mente, at skibet hørte hjemme i Frederikssund Havn. Se fotos fra afsejlingen til Hundested herunder.

 

  Foto: Erik Jørgensen

Se evt. kommunens hjemmeside fra 20.10.09: LINK - Forrige indslag var fra 10.7.09, den dag skibet blev lukket af Politiet..!


Mange ser Ravnen bevaret som et sejlende skib, hvilket også er Skibsbevaringsfondens klare intention og baggrunden for deres interesse og engagement
i skibet, der er oplyst til at være på ialt kr. 1.150.000 -
Link (heraf er kun kr. 750.000 udbetalt, da forskelsbeløbet på mærkværdig vis blev bevilget til det forrige
ejerselskab, der allerede på det tidspunkt var gået konkurs..!

S
tyregruppen planlagde fra starten H. V. Ravn nedklasset til "pram", men sådan gik det ikke. Hvad der videre skal ske står hen i det uvisse.Slæbebåden "Buller" og "H.V. Ravn" passerer "Dyrnæs", den 20.10.09 kl. 11:55 med kurs mod Hundested. (400 mm tele, afstand ca. 1200 meter)

  Stadig oplagt, nu i Hundested Sydhavn, 23.10.09