Købsrådgivning


duchman.430.jpg (36684 bytes)

 

Skal du købe båd eller have din båd vurderet?
Vurderingstakst i DK: 5.000 kr + transportudgifter (kørsel efter statens takster x2)

- Det er købers marked og du står stærkt som køber men:

Er båden teknisk set i orden?

Er prisen rigtig på din drømmebåd?

Mangler der dokumentation på båden?

Skal drømmen blive virkelig uden smerte?

Hos Hugo Hein & Partners får du kompetent rådgivning

DET BETALER SIG SELV AT BRUGE EN RÅDGIVER I KØBSPROCESSEN!

Ring til Hans-Ole Bergstrøm på 4046 6679

 

UDDYBENDE INFORMATION OM KØBSRÅDGIVNING

Køb af et skib kan principielt opdeles i en række faser:

·         Forhandling og kontraktfase

·         Inspektionsfase

·         Afleveringsfase 

 

Forhandling og kontraktfase

Forhandling og kontrakt er de første to delelementer af købsprocessen. De kan gennemløbes direkte imellem en sælger og en køber men kan også foregå med mellemkomst af en mægler.
Hovedmålet i denne fase er at finde en pris som er rimelig med hensyn til markedssituationen og skibets tilstand. Desuden aftales der her en råskitse for betalingsformen og afleveringen.

Inspektionsfase

Efter at råskitsen til en kontrakt er udarbejdet går man ind i inspektionsfasen. Den indeholder to vigtige delkomponenter.

Den ene er dokumentationsgennemgang bestående af certifikater, målebreve, nationalitetsbevis, gennemgang af skibets registreringer, tegninger og beskrivelser. Desuden gennemgås skibets historie og logbøger. Eventuelle gældsforpligtelser og begrænsninger i fartstilladelser skal afdækkes.

Den anden er den fysiske gennemgang af skibet. Udvendig og indvendig og inspektion og afprøvning af såvel motor som teknisk udstyr.

Afleveringsfase

Den sidste fase ved købet er afleveringsfasen. Den indeholder elementer som undervandsinspektion af køber eller købers tekniske repræsentant og kontrol af overensstemmelse med de inspektionskrav som skibet i forhold til størrelse og certificering er underlagt.

I forbindelse med den fysiske afleveringen af skibet overleveres dokumentation og de sidste dokumenter vedrørende den endelige betaling for skibet udfyldes.

Inspektionen af undervandsdelen af skibet udføres hyppigt for købers regning men med det forbehold at sælger bærer alle omkostninger i denne forbindelse såfremt der konstateres skader som vil påvirke skibets sikkerhed eller certificering.

 

 

Beskyttelse af  køber:

I forbindelse med et skibskøb er det selvfølgelig vigtigt at køber er beskyttet imod fremmed gæld eller pålagte begrænsninger i anvendelsen. De standardaftaler som anvendes i forbindelse med skibssalg giver kun begrænset beskyttelse af køber, hvorfor det er vigtigt at få indført en total ansvarsfraskrivning af køber, såfremt sådanne forhold gør sig gældende.

Købers mægler sikrer at køber har rimelige muligheder for at annullere kontrakten, såfremt sælger ikke overholder de indgåede aftaler.

 

 

Konklusion

Det er almindeligt kendt at salg og køb af et skib er en kompliceret sag, langt mere kompliceret end det er at bestille et nybygget skib direkte fra værft eller skibsbygger.

Hvad enten man er køber eller sælger kræves det at man kan gå ind i processen med professionel viden om selve handelsprocessen og samtidig have kendskab til de praktiske aspekter omkring et skib. Hjælp til hele denne proces får man hos sin skibsmægler.