Island with a fortress and harbour for sale

Only five kilometers from Copenhagen. Area 50.214 m2. Buildings 17.050 m2.
Middelgrundsfortet was erected by King Christian IX in 1894 as part of the Copenhagen defence.
 

Location

  

Fortet var helt frem til 1984 en del af det danske militaer. I perioder har op til 800 soldater gjort
tjeneste på øen. Fortet er dog aldrig er blevet brugt i krig. Der er bevaret mange effekter fra den spændende militærhistorie, bl.a. nogle af de
oprindelige mandskabsstuer hver med plads til 32 mand, minestationen samt de oprindelige generatormaskiner, som stadig er funktionsdygtige!

Fortet bestaar af 2,5 mio. ton bornholmsk granit og beton. Der er ikke mindre end 8 km gange . Materialerne var gode og solide, bl.a. er det de
oprindelige egetraesporte og vinduer bevaret.
Ogsaa den haandhuggede bornholmske granit er intakt på Middelgrundsfortet, som er det absolut stoerste og kraftigste af de danske forter.

Fra flyvevaabnets tid står 2 Hawk-raketter. Disse er udstillet på affyringsramperne, ved siden af hangarerne på toppen af oeen.
For ti aar siden udfoertes omfattende renoveringsarbejder, og  siden har et hotel haft virke på forter, som bruges til konferencer, seminarer og
andre stoerre events.


"Middelgrundsfortet" - Øresund, Denmark

Asking price EUR 15 Mio.
Mail for contact to the owners agent: hob@hugohein.eu