Island with a fortress and harbour for sale

Only five kilometers from Copenhagen. Area 50.214 m2. Buildings 17.050 m2.
Middelgrundsfortet was erected by King Christian IX in 1894 as part of the Copenhagen defence.
 

The Island & Harbour

  

 

Beliggende i Øresund ved indsejlingen til Københavns Havn

Middelgrundsfortet er en kunstig anlagt ø, opbygget på og opkaldt efter et lavvandet område, Middelgrunden, mellem det nord-sydgående
sejlløb i Øresund, ca. 2 sømil (4 km) nordøst for indsejlingen til Københavns Havn.

Fortet er bygget under Chr. IX og er verdens største menneskeskabte ø uden forbindelse til land. Fortet blev bygget på en vanddybde
af knap 8 m og dannede sammen med de samtidige Charlottenlund Fort og Kastrup Fort en ydre linje i Københavns søbefæstning.

Middelgrundsfortet var det største og vigtigste anlæg i søbefæstningen, og dets opførelse var en stor ingeniørmæssig præstation for sin tid.

Hele fortet var på ca. 40.000 m2 og bestod oprindelig af en indre fæstningsø, omgivet af en 900 m lang dækmole, der omsluttede fæstningsøen,
dens havn på sydsiden og en ca. 17 m. bred vandfyldt fæstningsgrav mellem øen og dækmolen. I dag er fæstningsgraven delvis tilkastet.
Middelgrundsfortet har siden 2002 været anvendt til hotel- og restaurationsdrift samt konferencer, kurser og events.


 

Asking price EUR 15 Mio.
Mail for contact to the owners agent, Mr. Jacob Kristensen: LINK